SMI-skolen i Agder

Visma InSchool i Agder fylkeskommune

Elever og ansatte ved fylkeskommunale skoler skal bruke det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS).

Dette kan VIS kan brukes til og rutiner for pålogging

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes!

Til toppen