SMI-skolen i Agder

Visma InSchool i Agder fylkeskommune

Elever og ansatte ved fylkeskommunale skoler skal bruke det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS).

Dette kan VIS kan brukes til og rutiner for pålogging

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes!

Ung support spørreskjema

I uke 38 får alle personer født i 2005, 2006 eller 2007 invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse i forskningsprosjektet Ung support. Invitasjonen gis på sms og epost. 

Det er Agder fylkeskommune som er prosjekteier. Forskningsinstituttet NORCE er eneansvarlig for å behandle dataene som samles inn. 

Om du er foresatt til en ungdom i målgruppen, kan du lese mer om prosjektet på hjemmesiden til Agder fylkeskommune.

Der vil det står hva prosjektet innebærer for deltakerne, og hvordan du kan gå frem for å benytte deg av de registrertes rettigheter på vegne av unge under 18 år.   

Til toppen