Under ombygging

SMI-skolen i Arendal og SMI-skolen i Kristiansand ble fra 1.1.2022 slått sammen til en skole, SMI-skolen i Agder. Nettsidene våre vil i en periode være noe rotete og mangelfulle. Ta kontakt på telefon (Arendal 37 09 90 50 / Kristiansand 38 07 43 38) ved behov.

SMI-skolen i Agder

Visma InSchool i Agder fylkeskommune

Elever og ansatte ved fylkeskommunale skoler skal bruke det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS).

Les om hva VIS kan brukes til og om rutiner for pålogging

Til toppen