Skoleferier og fridager

Her finner du som elev eller foresatt oversikt over når skoleåret starter og slutter, samt planlagte ferie- og fridager for SMI-skolen i Agder. 

Skoleruta 2023-2024

Skoleruta 2023-2024
Måned Informasjon
August Skolestart onsdag 16. august
September  
Oktober Høstferie uke 40: 2. oktober - 6. oktober
November Planleggingsdager 2. og 3. november
Desember Siste skoledag før jul: torsdag 21. desember
Januar Skolestart onsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 8: 19. februar - 23. februar
Mars Påskeferie fra og med 25. mars
April Påskeferie til og med 2. april
Mai Fri onsdag 1. mai, torsdag 9. mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 10. mai (inneklemt dag), fredag 17. mai og mandag 20. mai (andre pinsedag)
Juni Siste skoledag torsdag 20. juni