Skoleferier og fridager

Her finner du som elev eller foresatt oversikt over når skoleåret starter og slutter, samt planlagte ferie- og fridager for SMI-skolen i Agder. 

Skoleruta 2024-2025

Skoleruta 2024-2025
Måned Informasjon
August Skolestart torsdag 15. august
September  
Oktober Høstferie uke 40: 30. september - 4. oktober. Fri fredag 18.oktober (Sørlandske lærerstevne)
November
Desember Siste skoledag før jul: fredag 20. desember
Januar Skolestart tirsdag 7. januar
Februar Vinterferie uke 8: 17. februar - 21. februar
Mars
April Påskeferie fra 14. april til og med 21. april
Mai Fri torsdag 1. mai, torsdag 29. mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 30. mai (inneklemt dag)
Juni Fri mandag 9.juni (andre pinsedag). Siste skoledag fredag 20. juni