Skoleferier og fridager - skoleruta

Her finner du som elev eller foresatt oversikt over når skoleåret starter og slutter, samt planlagte ferie- og fridager for SMI-skolen i Agder. 

Skoleruta 2022-2023

Skoleruta 2022-2023
Måned Informasjon
August Skolestart fredag 19. august
September
Oktober Høstferie uke 40: 3. oktober - 7. oktober
November
Desember Siste skoledag før jul tirsdag 20. desember
Januar Skolestart tirsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 8 - 20. februar - 24. februar
Mars
April Påskeferie: 3. april til og med 10. april.
Mai Fri mandag 1. mai, onsdag 17. mai og torsdag 18. mai (Kr.Himmelfart), fredag 19. mai (inneklemt dag) og mandag 29. mai (andre pinsedag)
Juni Siste skoledag: torsdag 22.juni