Fravær

I videregående skole er det en grense for hvor mye du kan være borte fra skolen uten grunn.  

Maksimalt fravær er 10 % i et fag.

Det er felles regler for alle skolene for hvilke prosedyrer som gjelder hvis fraværet overskrider denne grensen.

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside

Artikkelliste