Rådgivere ved SMI

SMI skolen har to rådgivere lokalisert hennholdsvis i Arendal og Kristiansand. Du kan kontakte rådgiverne om du trenger:

  • råd og veiledning når det gjelder skole- og yrkesvalg
  • hjelp til innsøking til ulike skoler, høyskoler og universitet
  • å søke om støtte i Lånekassa

Rådgiverne kan også kontaktes for å få veiledning knyttet til utfordringer enten i skolehverdagen eller det er av mer personlig karakter.

Arendal

Annette Ellingsen Homstøl

Telefon: 90 15 68 88

Epost: Annette.Ellingsen.Homstol@smiagder.no

Kristiansand

Cecilie "Cille" Erichsen

Telefon: 99 62 95 97 - 38 07 43 38

Epost: cecilie.erichsen@smikristiansand.no