Samarbeidsparter

Vi har et bredt spekter av samarbeidsparter som vi arbeider tett sammen med for de ulike elevene.

  • Den enkelte elev sin hjemmeskole
  • PPT fylkeskommunalt og kommunalt - Pedagogisk psykologiske tjenester
  • HABU - Habiliteringstjenesten barn og unge
  • SSHF - Sørlandets sykehus (DPS og voksenpsykiatri)
  • SSHF - ABUP - Avdeling barne- og ungdomspsykiatri
  • Barneverntjenesten 
  • BUF-etat  - Barne-, ungdoms- og familieetaten
  • Offentlige og private barnevernsinstitusjoner
  • Politiet