Under ombygging

SMI-skolen i Arendal og SMI-skolen i Kristiansand ble fra 1.1.2022 slått sammen til en skole, SMI-skolen i Agder. Nettsidene våre vil i en periode være noe rotete og mangelfulle. Ta kontakt på telefon (Arendal 37 09 90 50 / Kristiansand 38 07 43 38) ved behov.

Fakturaadresse

Agder fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Organisasjonsnummer:

NO 921 707 134 (fylkeskommunens hovednummer)

Selv om det finnes særskilte organisasjonsnumre for virksomhetene, er det alltid Agder fylkeskommunes organisasjonsnummer som skal benyttes ved fakturering – også for virksomhetene.

EHF

Den som skal sende faktura via EHF (Elektronisk Handels Format), må oppgi Agder fylkeskommunes organisasjonsnummer 921 707 134. Alle leverandører må sende elektronisk faktura. Fakturaen må merkes "SMI Kristiansand" og ha navn/ressursnummer på den personen som bestiller varen.

Les mer agderfk.no/om-oss/fakturering/

Til toppen