Om skolen

Fylkeskommunen skal ifølge Opplæringsloven §§13-2 og 13-3a oppfylle retten til opplæring og spesialpedagogisk hjelp for klienter i sosiale- og medisinske institusjoner.

Vårt tilbud omfatter:

  • spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn
  • undervisning på grunnskolenivå 
    (1.-10. klasse; gjelder også voksne)
  • undervisning for elever i videregående skole
  • voksenopplæring

Vi tilbyr spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, grunnskoleopplæring, videregående opplæring samt voksenopplæring på grunnskolens område. I tillegg har skolen ansvar for at elever som er innlagt på offentlige og private barnevernsinstitusjoner i Agder får et skoletilbud.

SMI-skolen gir også skoletilbud til en gruppe barn og ungdom på Lillebølgen, etter avtale med elevens hjemkommune.

Elevene er på SMI-skolen fra én uke til ett års varighet. Det undervises i alle grunnskolens fag samt alle fellesfagene og enkelte programfag på videregående nivå. Undervisningstilbudet gis mellom 08.30-15.15. Det arbeides i nært samarbeid med institusjonene, foresatte, elevenes hjemmeskoler og andre aktuelle aktører.