Familieenheten / HABU

SMI-skolen i Agder avdeling Kristiansand gir skoletilbud til barn og ungdom som deltar i opplegg ved Familieenheten eller ved Regionalt senter for intensiv barnehabilitering.

Når vi får bestilling om skoletilbud fra familieenheten kontaktes lærer ved hjemmeskolen. Dette for å høre litt om hvordan lærerne opplever skolehverdagen, samt hører om skolens planer for den tiden man vil være elev her ved skolen. Vi spør også om det er noe spesielt vi skal ta hensyn til under oppholdet på SMI-skolen slik at det skal bli best mulig. På SMI- skolen vil vi ha eget grupperom til disposisjon og søsken vil ha undervisning sammen. Skoledagen starter med å sette opp dagsplan for dagen/ arbeidsøkta og innholdet vil i stor grad inneholde både en fag-økt og en økt der vi lager eller gjør noe sammen. Det kan være ulike oppgaver innen kunst og håndverk, foto, spill, turer etc.

Ved bestilling om skoletilbud fra Regionalt senter for intensiv barnehabilitering får elevene med et skjema til hjemmeskolen med litt informasjon samt beskjed om å få med seg eget skoleopplegg til skoledagene. Undervisningen foregår i små aldersblandede grupper der elevene i størst mulig grad jobber selvstendig med sine individuelle oppgaver under veiledning fra pedagog. Det vil også bli lagt opp til noen fellesaktiviteter i gruppa. Undervisningen vil være lokalene til Habu.

Velkommen til SMI – skolen!