Videregående opplæring

Videregåendeavdelingen på SMI-skolen har lærere som gir undervisning i fellesfag til elever som er knyttet til en videregående skole eller voksenopplæringen. Skolen har avdelinger for VGS i Arendal og Kristiansand.

I Arendal ligger VGS-avdelingen på Syhehusveien 4 sammen med ungdomsavdelingen. Avdelingen i Kristiansand ligger på området til SSHF (Sørlandet sykehus helseforetak). Her ligger også Kristiansands grunnskoleavdeling og administrasjon. 

Lærerne på videregåendeavdelingen er høyt kvalifiserte pedagoger. Skolen har lektorkompetanse innenfor spesialpedagogikk og de fleste fellesfagene på videregående trinn

Elevene på videregåendeavdelingen er i alderen fra 16 år og oppover og kommer fra videregående skoler i Agder. Tilbudet varierer fra 1 time i uken til 25 timer i uken, avhengig av behov og kapasitet. Noen elever er kun på SMI-skolen og andre går noe på hjemmeskolen og noe på SMI-skolen.

Skolen har et tett samarbeid med elevens støtteapparat, som for eksempel foresatte, behandlere, hjemmeskolen, PPT, NAV og andre aktuelle instanser. Det meste av undervisningen foregår i små grupper (2-6 elever). Vi gjør vårt beste for å tilpasse undervisningen etter elevenes behov. Vi vektlegger bruk av IKT, bruker læringsplattformen It’s learning og har god tilgang på datamaskiner til elevene. Mange elever har uttrykt at de synes de får god faglig og sosial oppfølging på SMI-skolen. 

SMI-skolen underviser etter gjeldende læreplaner. 

Det er mulig for elever å avlegge eksamener hos oss. Elevene blir trukket ut av hjemskolen og selve eksamen avlegges på SMI-skolen. Eksamensresultater og standpunktkarakterer oversendes hjemmeskolene som utsteder vitnemål eller kompetansebevis til elevene.

SMI-skolen har rådgivere som gir sosialpedagogisk veiledning og karriereveiledning.